Firma BTA oferuje

Konserwacja

Naprawy

Obliczenia resursu

Wózków widłowych
Suwnic
Dźwigów samojezdnych i przeładunkowych
Zgodnie z wymogami UDT
  • Posiadamy uprawnienia UDT oraz SEP do konserwacji.
  • Realizacja okresowych przeglądów na żądanie lub ramach podpisanej umowy serwisowej.
  • Rejestrujemy i pilnujemy terminów wykonywania okresowych przeglądów.
  • Współpraca z naszą firmą to gwarancja prawidłowego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń, optymalizacja kosztów i zgodność z Ustawą o dozorze technicznym.
Żurawie samojezdne, przeładunkowe (przenośne) i leśne

Suwnice, wciągniki i wciągarki

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane (ze zmiennym wysięgnikiem)

Uprawnienia SEP do obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym​

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
2) urządzenia, instalacje i sieci elektromagnetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia elektrotermiczne;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń instalacji wymienionych w pkt.: 2,3,4,5,7,9.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
1) koty parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.:1,2,4,5,6,7,